FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
 • MÃ SP: AUXG24LRLB / AOYG24LBCA
  Công suất: 2.5Hp
  Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
  Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
  Môi chất lạnh mới: R410a

 • tải tài liệu

  Ecatalog

  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

 • nơi mua hàng

Hướng gió thổi tròn

Loại dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng thổi có mặt đầu tiên trên thị trường Nhật, tạo ra hướng thổi 360° mang lại khả năng phân bố nhiệt độ tốt hơn tạo ra 1 môi trường thoải mái.

Màu mặt nạ trang trí: Trắng và đen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

MÃ SP : AUYG18LVLB / AOYG18LBCB Công suất: 2.0 Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

MÃ SP : AUYG24LVLA / AOYG24LBCB Công suất: 2.5 Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế độ...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP : AUAG30LRLA / AOAG30LBTA Công suất: 3.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế độ...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG36LRLA / AOAG36LBTA Công suất: 4.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế độ...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG45LRLA / AOAG45LBTA Công suất: 5.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế độ...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG54LRLA / AOAG54LBTA Công suất: 6.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Chế độ...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG18LRLB / AOYG18LBCA Công suất: 2.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG46LRLB / AOYG46LBTA Công suất: 5.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG30LRLB / AOYG30LBTA Công suất: 3.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG36LRLB / AOYG36LBTA Công suất: 4.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG54LRLB / AOYG54LBTA Công suất: 6.0Hp Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất...

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

Hot sale