FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

 • DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KMCC (2.5kW) | MULTI INVERTER R32
 • MÃ SP : ASYG09KMCC

  Công suất: 2.5 Kw

  Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
  Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
  Môi chất lạnh mới: R32
  Xuất xứ : China

 • tải tài liệu

  Ecatalog

  DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KMCC (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

  DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KMCC (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

 • nơi mua hàng

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG14KBTA2 (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG14KBTA2 Công suất: 4.0 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 2 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG14KBTA2 (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG14KBTA2 (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA2 (5.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG18KBTA2 Công suất: 5.0 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 2 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA2 (5.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA2 (5.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA3 (5.4kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG18KBTA3 Công suất: 5.4 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA3 (5.4kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA3 (5.4kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG24KBTA3 (6.8kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG24KBTA3 Công suất: 6.8 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG24KBTA3 (6.8kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG24KBTA3 (6.8kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG30KBTA4 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG30KBTA4 Công suất: 8.0 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 4 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG30KBTA4 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG30KBTA4 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG36KBTA5 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG36KBTA5 Công suất: 9.5 kW Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Có thể kết nối tối đa 5 dàn lạnh. Công nghệ INVERTER...

Dowload file

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG36KBTA5 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG36KBTA5 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KGTB (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG07KGTB Công suất: 2.0 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KGTB (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KGTB (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KMCC (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG07KMCC Công suất: 2.0 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KMCC (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KMCC (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KGTB (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG09KGTB Công suất: 2.5 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KGTB (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KGTB (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KGTB (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG12KGTB Công suất: 3.5 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KGTB (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KGTB (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KMCC (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG12KMCC Công suất: 3.5 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KMCC (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KMCC (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KGTB (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG14KGTB Công suất: 4.0 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KGTB (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KGTB (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KMCC (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG14KMCC Công suất: 4.0 Kw Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện Môi chất lạnh...

Dowload file

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KMCC (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KMCC (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

Hot sale