FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN

FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
FUJITSU AIRCONDITIONER - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỪ NHẬT BẢN
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE R410a

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

MÃ SP : AUYG18LVLB / AOYG18LBCB

Công suất: 2.0 Hp

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện

Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.0HP | COMPACT CASSETTE R410a

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

MÃ SP : AUYG24LVLA / AOYG24LBCB
Công suất: 2.5 Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lanh mới: R410

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN 2.5HP | COMPACT CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP : AUAG30LRLA / AOAG30LBTA
Công suất: 3.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 3.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG36LRLA / AOAG36LBTA
Công suất: 4.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG45LRLA / AOAG45LBTA
Công suất: 5.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 5.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

MÃ SP: AUAG54LRLA / AOAG54LBTA
Công suất: 6.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 6.0HP | CASSETTE TYPE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG18LRLB / AOYG18LBCA
Công suất: 2.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG24LRLB / AOYG24LBCA
Công suất: 2.5Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 2.5HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG46LRLB / AOYG46LBTA
Công suất: 5.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 5.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG30LRLB / AOYG30LBTA
Công suất: 3.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 3.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG36LRLB / AOYG36LBTA
Công suất: 4.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 4.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

MÃ SP: AUXG54LRLB / AOYG54LBTA
Công suất: 6.0Hp
Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R410a

Dowload file

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI 6.0HP | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A

Share
Hotline: (028) 38 116 106
Chỉ đường icon zalo Zalo: 1800 58 58 10 SMS: (028) 38 116 106
Hot sale