NHÀ MÁY

NHÀ MÁY

NHÀ MÁY

NHÀ MÁY

NHÀ MÁY
NHÀ MÁY
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

 

  MIỀN TRUNG

 

1. Danang City: HI TECH PARK P.M.U

Project name  : HI TECH PARK P.M.U

Model/ Outdoor units/ Indoor units  : 23/106 (unit)

Location/ City   : Da Nang City

Building type/ offce, hotel, apartment  : Office

Year completion  : 2019 

 

    

 

 

 

Tin liên quan
Hot sale