CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG
CAO ỐC VĂN PHÒNG
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

CAO ỐC VĂN PHÒNG

 

   MIỀN NAM

 

1. Police Office - Binh Duong Province

Project name  : Police Office - Binh Duong Province

Model/ Outdoor units/ Indoor units  : 40/196 (unit)

Location/ City     : Binh Duong Province

Building type/ offce, hotel, apartment  : Office

Year completion  : 2019

 

          

 

 

 

  MIỀN BẮC

 

1. Biệt Thự Long Biên - Hà Nội

 

    

 

 

2. Văn Phòng Công Ty An Thịnh - Hà Nội

 

     

 

 

3. Tòa Nhà Thạch Bàn - Hà Nội

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Hot sale