KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
Chăm sóc khách hàng: 1800 58 58 10

Trung tâm bảo hành:

services@rmc-aircond.vn 1800556860 / 1900638340

 • KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
 • HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM

   

   

  Truy cập link kichhoatbaohanhfujitsu.rmc-aircond.vn:8443/cpmRMC/landing.xhtml , trên trình duyệt để đi đến trang chọn đối tượng kích hoạt bảo hành.

   

  Note: Dòng máy multi và VRF được bảo hành theo các chứng từ liên quan : hóa đơn bán hàng, các hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng theo dự án ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tin liên quan
Hot sale